Instruktion för

 
Bokning av vaktpass i Värmdöviks båtklubb


Medlem som avser nyttja båtplats under säsongen skall bemanna ett vaktpass per innehavd båtplats. Medlem som inte nyttjar/betalar för båtplats behöver inte gå vakt.

 

Vaktpasset är sju (7) timmar långt och får förläggas mellan 22-06 på bokad dag.

 

Notera att ni ska vara två vakter, för er egen säkerhet!

 

Vaktinstruktionen laddar du ner här!

 

Kalender för manuell bokning av vaktpass finns tillgänglig i klubbhuset fr  o m årsmötet och ca 2 veckor framåt.

 

Vaktchef registrerar önskade pass noterade i kalendern i BAS (Båtunionens Administrativa System). Medlem som inte skrivit upp sig i kalendern ansvarar därefter för att boka sitt vaktpass i BAS. Den som inte har tillgång till internet får ta hjälp av någon som har. Aktuella datumintervall för bokningar under respektive år redovisas på årsmötet samt publiceas under Nyheter på hemsidan.

OBS! Bokningen stängs 30/4! Därefter fördelar vaktchefen ut resterande pass för medlemmar som inte har bokat själva.

 

En bekräftelse på registrerad bokning skickas automatiskt per e-mail när bokningen gjorts.

 

Instruktion för bokning i BAS:


Logga in i BAS via denna länk: 

 

https://bas.batunionen.se/Account/LogIn

 

Ditt användarnamn är vbkmedlemsnummer (tre eller i förkommande fall fyra siffror t ex vbk012, vbk138 respektive vbk2138). Lösenord är vbk123 om du inte redan bytt till annat, vilket du rekommenderas att göra.

 

Vid första inloggning måste du acceptera SBUs vilkor för tillgång till systemet. Scrolla ner till botten och klicka i ”Jag accepterar...”.

 

När du kommer in till ”Min sida” gör du som följer:

1) Klicka på "Boka pass"

2) Välj ett ledigt datum som passar dig, klicka på den gröna knappen    

     med ett plus på.

3) Klicka på Spara

4) Logga ut

Om du ångrar dig och vill byta datum, måste du kontakta vaktchefen.

 

Systemgenererad e-mailpåminnelse skickas sju dagar före tilldelat pass. Två dagar före vaktpasset kommer ett systemgenererat SMS med påminnelse.

Den som missar sitt pass, kan eventuellt få en ny chans någon vaktfri natt, om sådan finnes, de närmaste veckorna. Kontakta vaktchefen via info@varmdoviksbatklubb.se.
 

© 2013 VBK Värmdöviks Båtklubb