Medlemskap

 
Välkommen till Värmdöviks båtklubb


Inträdesavgiften är f.n. 10 000 kr och den kan delas upp för betalning under sammanlagt 3 år. Vid anmälan betalas 4 000 kr och därefter 3 000 kr/år de nästkommande 2 åren.

Medlemskapet tillhör sedan fastigheten och kan således inte överlåtas till någon annan. För överlåtelse av medlemskap till ny fastighetsägare vid fastighets-försäljning - se info längst ner på sidan.

 

Årsavgifter och övriga priser hittar du i listan här till vänster.Ansökan om medlemskap görs via kontaktformuläret längst upp till höger i menyn alternativt via epost till info@varmdoviksbatklubb.se . När ansökan har beviljats skickas en faktura till sökandens mailadress.

 

NOTERA ATT INGA PENGAR SKA BETALAS IN I FÖRSKOTT VIA BANK- ELLER POSTGIRO INNAN ANSÖKAN ÄR GODKÄND. :-)

 

Om Du vill ha båtplats skall Du snarast anmäla detta till hamnkapten. Båtplats tilldelas i mån av plats.

Om Du har båt i sjön gäller följande:

Om det finns ett medlemskap i båtklubben knutet till den fastighet som Du har köpt och Du är intresserad av att behålla detta medlemskap måste Du göra anmälan till båtklubbens styrelse. Även detta görs via kontakformuläret, alternativt via epost till info@varmdoviksbatklubb.se  .

 

 

© 2013 VBK Värmdöviks Båtklubb