top of page

Medlemskap

 

Inträdesavgiften är f.n. 10 000 kr och den kan delas upp för betalning under sammanlagt 3 år. Vid anmälan betalas 4 000 kr och därefter 3 000 kr/år de nästkommande 2 åren.

Medlemskapet tillhör sedan fastigheten och kan således inte överlåtas till någon annan. För överlåtelse av medlemskap till ny fastighetsägare vid fastighets-försäljning - se info längst ner på sidan.

 

Årsavgifter och övriga priser hittar du i listan här till vänster.Ansökan om medlemskap görs via via epost till vbkbatklubb@gmail.com . När ansökan har beviljats skickas en faktura till sökandens mailadress.

 

INGA PENGAR SKA BETALAS IN I FÖRSKOTT VIA BANK- ELLER POSTGIRO INNAN ANSÖKAN ÄR GODKÄND. :-)

 

Om Du vill ha båtplats skall Du snarast anmäla detta till hamnkapten. Båtplats tilldelas i mån av plats.

Om det finns ett medlemskap i båtklubben knutet till den fastighet som Du har köpt och Du är intresserad av att behålla detta medlemskap måste Du göra anmälan till båtklubbens styrelse. Även detta görs görs via via epost till vbkbatklubb@gmail.com .

PASSIVT MEDLEMSKAP

Om du säljer din båt utan att köpa en ny, eller om du väljer att inte sjösätta din båt på våren något år kan ​du vara passiv medlem. Då ska endast årsavgiften betalas. OBS! att passivt medlemskap ska anmälas snarast till styrelsen via epost vbkbatklubb@gmail.com , annars riskerar du att debiteras för utebliven vakt samt arbetsplikt!

Fakturering av passivt medlemskap:

VBK fakturerar inte årsavgiften till de passiva medlemmar som inte har någon nyckel eller annan relation över huvud taget till klubben och dess verksamhet än att årligen betala medlemsavgiften.

Vi pausar helt enkelt debitering av årsavgiften till den dag då medlemskapet aktiveras igen – när fastighetsägare/ medlem kvitterar ut nyckel för att ex. nyttja bastun, köper båt och blir aktiv medlem eller om fastigheten säljs och den nye ägaren vill ha båtplats.

När återaktivering av medlemskapet sker så får fastighetsägare/medlem betala ikapp årsavgift för de år som  debiteringen har varit pausad.

Vaktpass  och arbetsplikt

 

Om Du har båt i sjön gäller följande:

Vaktpass:

Obligatoriskt för alla aktiva medlemmar.
1 natt per sjösatt båt & säsong.
Uteblivet vaktpass debiteras med 2.500 kr per pass.

 

Arbetsplikt:

Obligatoriskt för alla aktiva medlemmar.
1 pass per sjösatt båt & säsong.
Uteblivet arbetspass debiteras med 2500 kr per pass.

Deltagande på arbetsdagarna är frivilligt för passiva medlemmar.

 

Du ingår i en grupp som genomför diverse arbeten inom området. Arbetspassets längd är sex timmar - kl. 9-15 (tidigare fyra timmar kl. 9-13). Klubben bjuder på fika.

OBS att varje medlem blir kallad till ett specifikt datum, det är inte "fritt att välja dag" som förut.

 

Såhär funkar det:

Styrelsen kallar via mail hälften av medlemmarna med båtplats till vårens arbetsdagar och hälften till höstens.

Syfte med detta upplägg är:

Effektivare arbetsdag/medlem - det blir idag väldigt kort effektiv arbetstid då mycket av de fyra timmarna går till att plocka fram och ihop samt fika.

Enklare att både arrangera och arbetsleda varje arbetsdag med 30-35 personer per pass.

Vi bedömer att vi får minst lika mycket, eller mer, gjort trots att arbetsplikten per båtplats minskar från åtta till sex timmar per år.

bottom of page