top of page

Båtplats

 

Båtklubben är normalt endast öppen för fastighetsägare inom Värmdöviks Vägförenings område, men i mån av plats har vi även möjlighet att hyra ut båtplatser för en säsong i taget, sk "säsongsmedlem". Det betyder att du inte är garanterad någon plats för kommande säsonger utan måste i så fall lämna in ny intresseanmälan för varje säsong.

 

Som säsongsmedlem kommer du att behöva en nyckel som går till bryggor, båthus samt vägbom. Vi kommer att ta ut en depositionsavgift och du måste underteckna en förbindelse att ej kopiera eller låna ut nyckeln till obehörig. Nyckel erhålls av vice hamnkapten.
 

Efter erlagd betalning kommer Du att kunna använda tilldelad båtplats. Det är inte tillåtet att låna ut anvisad båtplats till annan. 
Din båt måste vara försäkrad (inklusive ansvarsförsäkring)

bottom of page