top of page

 Klubbhus

Medlemmar kan hyra klubbhuset. Vid förfrågan om hyra, skicka ett mail till vbkbatklubb@gmail.com 
Här finns också båttrailers som du kan låna.

 

Sophantering

Tidigare år har det funnits sopkärl för hushållssopor på parkeringen under sommarsäsongen. Dessvärre det har slarvats med hanteringen: det har slängts byggsopor i kärlen, soppåsar har ställts på marken när kärlen är fulla mm, vilket har resulterat i ett "smörgåsbord" för måsar och råttor, och sopor har spridits till grannfastigheterna.

 

Trots flertalet påpekanden via mail, infolappar och hemsidan har problemet kvarstått. Därför har styrelsen beslutat att sopkärlen tas bort.

Styrelsen undersöker om det finns någon lösning på hur vi kan få sophanteringen att fungera, och att denna service till medlemmarna inte missbrukas. I avvaktan på detta får medlemmarna ta med sig sina hushållssopor hem.

 Gästbrygga 

Gästbryggan är till för gäster som ska till boende inom området. När du lägger till vid gästbryggan finns det en tavla som informerar om vilka regler som gäller.

Håll hastigheten - till sjöss och på land!

Tänk på att fartbegränsning gäller i hela viken. Svall kan skada omgivning, brygganläggningar och båtar. Se till att du håller 5 knop.

På våra vägar i området gäller max 30km/tim, och det råder parkeringsförbud längs vägarna. Tack för visad hänsyn!

Parkering och transporter

Parkeringen vid klubbhuset är avsedd för medlemmars bilar och motorcyklar. Uppställning av trailers och andra fordon är inte tillåten. Vi ber alla medlemmar och närboende respektera detta, särskilt under högsäsong kan det vara fullt på parkeringen.

Parkeringsförbud råder nere vid sjösättningsrampen, endast kortare stopp för i- och urlastning är tillåtet. Tänk på att din bil kan hindra en annan medlem från att sjösätta eller ta upp sin båt! 

 Nycklar

Nyckel som går till bryggor, båthus, mastkran samt vägbom kvitteras ut efter erlagd depositionsavgift. Nyckel erhålls av vice hamnkapten.

 

Du måste underteckna en förbindelse att ej kopiera eller låna ut nyckeln till obehörig/icke medlem. Missbruk av detta förtroende kan leda till uteslutning ur klubben.

 Bastu

Vår fina bastu med tillhörande flotte kan endast bokas av klubbens medlemmar. Bokningspärm har ersatts av en digital bokningstjänst:

https://boka.se/vbkbastu 

Glöm inte att endast använda söt/färskvatten på aggregatet - annars rostar det sönder! Tappvattenkran finns i klubbhuset (på fasaden till höger om entrédörren).
 

bottom of page