Klubbhus

Medlemmar kan hyra klubbhuset. Vid förfrågan om hyra, skicka ett mail till vbkbatklubb@gmail.com 
Här finns också båttrailers som du kan låna.

 

Håll hastigheten - till sjöss och på land!

Tänk på att fartbegränsning gäller i hela viken. Svall kan skada omgivning, brygganläggningar och båtar. Se till att du håller 5 knop.

På våra vägar i området gäller max 30km/tim, och det råder parkeringsförbud längs vägarna. Tack för visad hänsyn!

Sophantering

Soptunna finns uppställd vid klubbhuset under sommarperioden. Tunnan är avsedd för mindre mängder hushållssopor från medlemmars båtturer. Avfall såsom större emballage, byggskräp och miljöfarligt avfall mm får var och en ta med till närmaste återvinningscentral.

 

Då tunnan fylls på snabbt under högsäsong  ombeds alla medlemmar hjälpa till med att rulla ut tunnan inför tömning, och köra tillbaka den när den är tömd. Ibland kan Du behöva ta med Dina sopor hem om tunnan är full. Ställ inte dina sopor bredvid tunnan - detta drar till sig skadedjur och innebär stor olägenhet för närboende! Om klubben inte kan sköta sophanteringen kan det bli aktuellt att ta bort tunnan helt och hållet. Vi ber alla medlemmar att ta hänsyn till detta och hålla klubben ren och fin!

 Gästbrygga 

Yttersta bryggan är till för gäster som ska till boende inom området. När du lägger till vid gästbryggan finns det en tavla som informerar om vilka regler som gäller.

Parkering och transporter

Parkeringen vid klubbhuset är avsedd för medlemmars bilar och motorcyklar. Uppställning av trailers och andra fordon är inte tillåten. Vi ber alla medlemmar och närboende respektera detta, särskilt under högsäsong kan det vara fullt på parkeringen.

Parkeringsförbud råder nere vid sjösättningsrampen, endast kortare stopp för i- och urlastning är tillåtet. Tänk på att din bil kan hindra en annan medlem från att sjösätta eller ta upp sin båt! 

 Nycklar

Nyckel som går till bryggor, båthus, mastkran samt vägbom kvitteras ut efter erlagd depositionsavgift. Nyckel erhålls av vice hamnkapten.

 

Du måste underteckna en förbindelse att ej kopiera eller låna ut nyckeln till obehörig/icke medlem. Missbruk av detta förtroende kan leda till uteslutning ur klubben.

 Bastu

Vår fina bastu med tillhörande flotte kan bokas av alla medlemmar. Bokningspärm samt skötselinstruktioner finns i klubbhuset. Glöm inte att endast använda söt/färskvatten på aggregatet - annars rostar det sönder! Tappvattenkran finns i klubbhuset (på fasaden till höger om entrédörren).