Klubbhus

Medlemmar kan hyra klubbhuset.
Här finns också båttrailers som du kan låna.
 

 Gästbrygga 

Yttersta bryggan är till för gäster som ska till boende inom området. När du lägger till vid gästbrygganfinns det en tavla som informerar om vilka regler som gäller.

 Bastu

 Nycklar

Nyckel som går till bryggor, båthus, mastkran samt vägbom kvitteras ut efter erlagd depositionsavgift. Du måste underteckna en förbindelse att ej kopiera eller låna ut nyckeln till obehörig. Nyckel erhålls av vice hamnkapten.

Håll hastigheten

Tänk på att fartbegränsning gäller i hela viken. Svall kan skada omgivning, brygganläggningar och båtar.

Se till att du håller 5 knop.

Vår fina bastu med tillhörande flotte kan bokas av alla medlemmar. Bokningspärm samt skötselinstruktioner finns i klubbhuset. Glöm inte att endast använda söt/färskvatten på aggregatet - annars rostar det sönder! Tappvattenkran finns i klubbhuset (på fasaden till höger om entrédörren).
 

© 2013 VBK Värmdöviks Båtklubb