top of page

 K on t a k t

Klubbhuset & postadress

 

Värmdöviks båtklubb

Herrviksvägen 31
139 40 Värmdö

epost
vbkbatklubb@gmail.com 

  

 

Ordförande: Mats Göthlin - 070-594 04 09

Hamnkapten: Stefan Kolmodin - 0738-83 38 25

Styrelsens ledamöter & övriga förtroendevalda

Ordförande: Mats Göthlin

Vice ordförande: Stefan Kolmodin

Ledamöter:

Aleksi Heistola

Rusty Rose

Robin Haglund

Rikard Wennström

Oskar Scheiwiller

Peter Skogblad

Revisorer:

Christer Stadenberg & Christer Brehmer

Valberedning:

Ylva Evers & Andy Billinger Wilson

bottom of page