top of page

 K on t a k t

Klubbhuset & postadress

 

Värmdöviks båtklubb

Herrviksvägen 31
139 40 Värmdö

epost
vbkbatklubb@gmail.com 

  

 

Ordförande: Mats Göthlin - 070-594 04 09

Hamnkapten: Robin Haglund - 070-207 57 87

Styrelsens ledamöter & övriga förtroendevalda

Ordförande: Mats Göthlin

Vice ordförande: Robin Haglund

Ledamöter:

Aleksi Heistola

Rusty Rose

Rikard Wennström

Oskar Scheiwiller

Revisorer:

Christer Stadenberg & Christer Brehmer

Valberedning:

Ylva Evers & Andy Billinger Wilson

bottom of page