Priser

 
Värmdöviks båtklubb

AVGIFTER FÖR MEDLEMMAR

 

INTRÄDESAVGIFT...............................................

10.000 kr (4000, 3000, 3000 år 1,2,3)

 

ÄGARBYTE FASTIGHET  .......................................

1.000 kr

 

ÅRSAVGIFT ......................................................

500 kr

 

ÅRSAVGIFT "ANDRA PLATS" .................................

1.250 kr

 

ÅRSAVGIFT TRAILERMEDLEM..............

 

BÅTPLATSAVGIFT, BÅTBREDD ........................     

1.500 kr

 

250 kr/meter

 

BÅTPLATSAVGIFT LÄNGD UPP TILL 5,99  m ..............

200 kr

 

BÅTPLATSAVGIFT 6-7,99 m ...............

400 kr

 

BÅTPLATSAVGIFT 8-9,99 M  .............

600 kr

 

BÅTPLATSAVGIFT 10-11,99 m ...............

 

BÅTPLATSAVGIFT 12-13,99 m ...............

 

BÅTPLATSAVGIFT 14 m OCH UPPÅT...........

 

BÅTVIKT 10-19,99 TON......

 

BÅTVIKT ÖVER 20 TON...........

1.000 kr

 

1.500 kr

 

2.000 kr

 

1.500 kr

 

3.000 kr

 

VINTERPLATS (efter 15/11) ..............................

50% av sommaravgift + elförbrukning

 

KOSTNAD FÖR EL...................

verklig kostnad + 25 öre/kwH

 

AVGIFT UTEBLIVEN VAKT....................................

 

AVGIFT UTEBLIVET ARBETSPASS.........

 

HYRA KLUBBHUS (MEDLEM)....

 

AVGIFTER FÖR SÄSONGSMEDLEMMAR
 

BÅTLÄNGD UPP TILL 5,99 m................................

 

BÅTLÄNGD 6-7,99 m..............................

 

BÅTLÄNGD 8-9,99 m...........................

 

BÅTLÄNGD 10-11,99 m................................

 

BÅTLÄNGD 12-13,99 m.................................

 

BÅTLÄNGD 14 m  OCH UPPÅT.................................

 

KLUBBHUS (ENDAST ÖVRIGA VVF).....          

 

HYRA SJÖSÄTTNINGSRAMP...............

 

HYRA MASTKRAN.................................

 

HYRA GÄSTPLATS............................

 

2.500 kr

 

600 kr

 

300 kr

 

 

 

 

3.000 kr inkl moms

 

4.000 kr inkl moms

 

6.000 kr inkl moms

 

8.000 kr inkl moms

 

10.000 kr inkl moms

 

15.000 kr inkl moms

 

600 kr

 

300 kr

 

300 kr

 

2 dygn gratis, därefter 50 kr/dygn

 

 

  

© 2013 VBK Värmdöviks Båtklubb