top of page

Priser

AVGIFTER FÖR MEDLEMMAR
 

INTRÄDESAVGIFT................................. 10.000 kr (4000, 3000, 3000 år 1,2,3)

 

ÄGARBYTE FASTIGHET  ....................... 1.000 kr

 

ÅRSAVGIFT ............................................ 500 kr

 

ÅRSAVGIFT "ANDRA PLATS" ................ 1.250 kr

 

ÅRSAVGIFT TRAILERMEDLEM..........1.500 kr

BÅTPLATSAVGIFT MEDLEM................... 45 kr/kvadratmeter

 

VINTERPLATS (efter 31/12) .................. 50% av sommaravgift + elförbrukning

 

KOSTNAD FÖR EL .................................  Verklig kostnad

AVGIFT UTEBLIVEN VAKT...................... 2.500 kr

AVGIFT UTEBLIVET ARBETSPASS..... 2.500 kr

 

HYRA KLUBBHUS (MEDLEM).......... 300 kr

 

AVGIFTER FÖR SÄSONGSMEDLEMMAR

 

BÅTPLATSAVGIFT SÄSONGSMEDLEM... 230 kr / kvadratmeter

HYRA SJÖSÄTTNINGSRAMP.............. 300 kr/tillfälle

 

HYRA MASTKRAN.............................. 300 kr

 

HYRA GÄSTPLATS.............................. 2 dygn gratis, därefter 50 kr/dygn

bottom of page