top of page

 Priser

AVGIFTER FÖR MEDLEMMAR
 

INTRÄDESAVGIFT...............................................10.000 kr (4000, 3000, 3000 år 1,2,3)

 

ÄGARBYTE FASTIGHET  .......................................1.000 kr

 

ÅRSAVGIFT ...................................................... 500 kr

 

ÅRSAVGIFT "ANDRA PLATS" ................................. 1.250 kr

 

ÅRSAVGIFT TRAILERMEDLEM.............. 1.500 kr

BÅTPLATSAVGIFT MEDLEM........................      45 kr/kvadratmeter

 

VINTERPLATS (efter 31/12) .............................. 50% av sommaravgift + elförbrukning

 

KOSTNAD FÖR EL...................Verklig kostnad

 

AVGIFT UTEBLIVEN VAKT.................................... 2.500 kr

 

AVGIFT UTEBLIVET ARBETSPASS......... 2.500 kr

 

HYRA KLUBBHUS (MEDLEM).... 300 kr

 

AVGIFTER FÖR SÄSONGSMEDLEMMAR

 

BÅTPLATSAVGIFT SÄSONGSMEDLEM................................ 230 kr / kvadratmeter

 

HYRA SJÖSÄTTNINGSRAMP............... 300 kr/tillfälle

 

HYRA MASTKRAN................................. 300 kr

 

HYRA GÄSTPLATS........................2 dygn gratis, därefter 50 kr/dygn

bottom of page